MiaLaiho

Vanhustenhoidossa nykytilanne on kestämätön

Viime päivinä otsikoihin on noussut laajasti vanhustenhoidon ongelmat ja toimintatavat yksityisessä hoivayrityksessä. Toiminta ei ole mitenkään hyväksyttävää. Aiemmin syksyllä esillä olivat lastensuojelun laitoksiin sijoitettujen lasten huolenpidon ongelmat. Myös vammaispalveluissa on kilpailutusten myötä ollut monia ongelmia. Kun ongelmia nousee esille, syytöksiä alkaa lennellä ilmaan, ja tilanne usein kärjistyy vastakkainasetteluksi julkisen ja yksityisen toiminnan välille. Vastakkainasettelu ei kuitenkaan johda mihinkään, sillä kaikki tiedämme että on sekä hyvin että huonosti palveluja tuottavia sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.

Nykyisin sosiaali-ja terveyspalveluita järjestää vajaa 300 kuntaa ja kuntayhtymää. Monet kunnat ovat ostaneet hoivapalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluiden hankkiminen ostopalveluna ei kuitenkaan tarkoita kunnan valvontavastuun poistumista. Kunta on vastuussa asukkaiden lakisääteisten palveluiden asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta.  Kunnan lisäksi myös aluehallintovirastot ja Valvira valvovat niiden toimintaa. Kokoomus on esittänyt että jatkossa myös oikeusasiamies saataisiin valvomaan vanhusten oikeuksien toteutumista, ja sitä varten onkin jo vuodelle 2019 osoitettu resursseja.

Nykytilanteen ongelmat ovat monisyisiä. Merkittävä asia on puutteellinen palveluiden hankinta-ja kilpailutusosaaminen kunnissa. Monissa, erityisesti pienemmissä kunnissa, ei ole osaamista ja taitoa tehdä laadukkaita ja sopimusteknisesti ja sisällöllisesti laadukkaita kilpailutuksia ja hankintoja. Kun ongelmia ilmenee, huomataan sopimuksen puutteet, ja ei ole osaamista tai uskallusta puuttua tarpeeksi tiukasti sopimusrikkomuksiin. Nykymalli muistuttaakin villiä länttä, joka on otollinen maaperä suurille hoivayrityksille hyödyntää sekavaa tilannetta, joka ei tunnu olevan kenenkään vastuulla. Mitä pidempään nykyiset sekavat ja monin paikoin osaamattomat hankinnat jatkuvat ihmisten elämän tärkeillä palveluilla, tilanteeseen ei saada muutosta. Mitä pidempään Suomessa poliittisesti ei saada tehtyä päätöksiä sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämisestä, yksityiset terveys-ja hoivajätit jatkavat kasvuaan. Tämä kaikki sen takia ettei saada poliittisesti ratkaistua yli 10 vuoden vatuloinnin jälkeen miten Suomessa järjestetään sosiaali-ja terveydenhuolto. Samanaikaisesti henkilöstö yrittää tehdä työtänsä arvojen ja todellisuuden välisessä ristiriidassa. Ei ihme, että henkilökunta uupuu ja äänestää jaloillaan. 

Hoidon laatuun vaikuttavat oleellisella tavalla henkilöstön sitoutuminen, työhyvinvointi, täydennyskoulutus, asianmukaiset asiakkaiden tarpeiden mukaiset resurssit ja hyvä johtaminen. Henkilöstöstä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä hoivapalvelumme nojaavat henkilöstön työpanokseen. Pääsääntöisesti mitä paremmin huolehdimme henkilöstöstämme, ja johtaminen on kunnossa, sitä laadukkaampaa hoitoa vanhukset saavat. Hyvinvointivaltiossa hoivan tarpeessa olevien asukkaiden on voitava luottaa siihen, että heistä pidetään huolta, olivat he sitten lapsia, vanhuksia, vammaisia tai muuten hoivan tarpeessa olevia. 

Sosiaali-ja terveyspalvelujen uudistaminen on välttämätöntä sillä tarvitsemme vahvempia palveluiden järjestäjiä ja laadukkaita ja turvallisia palveluita yhä ikääntyvälle väestöllemme.  SOTE-uudistuksen sisältämä henkilökohtainen budjetti mahdollistaa asiakkaan tuomisen palvelujen keskiöön. Kun vanhuksella on mahdollisuus valita eri hoivapaikkojen välillä, parhaat hoivapaikat selviytyvät ja laatuun on panostettava. Valvonnan keskittämisellä valvonnan määrään ja suunnitteluun on samalla paremmat lähtökohdat.Tarvitsemme myös ihmisten ulottuville avointa ja julkista tietoa palvelujen laadusta ja sisällöstä sekä vertailukelpoisia laatumittareita. Niissä palveluissa, joissa käytetään verorahaa, on päätöksenteon ja laadunhallinnan oltava avointa ja läpinäkyvää.

Meidän päättäjien on pystyttävä tekemään päätöksiä sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisen osalta. Julkisesti rahoitettujen lakisääteisten palveluiden järjestäminen on saatava laajemmille ja osaavammille hartioille. Nykytilanne ei vain voi jatkua, jos tunnemme vastuumme asukkaiden asianmukaisesta ja inhimillisestä palveluiden järjestämisestä. Epävarmuus tulevasta on poissa sekä henkilöstön että palvelujen tarvitsevien hyvinvoinnista ja palveluista.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (56 kommenttia)

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Taitaa olla koko porukalla hukassa se, kenenkä olisi pitänyt valvoa hoitolaitoksia?

Ihmisoikeuskysymyksissä kaikkien toimintakyvyttömien kuten vammaisten, vanhusten, muistisairaiden ja vankien kohdalla edunvalvoja/kanteluviranomainen on ollut vuodesta 2016 eduskunnan oikeusasiamies, miksi sitä ei tuoda missään kohtaa nyt esiin? Tai ei ole aikaisemmin tuotu?

Uusimmat oikeustapaukset asiakokonaisuudesta:

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/...

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Oikeusasiamiehelle on suunniteltu vanhusten oikeuksien toteutumisen valvontaa. Siihen on jo tälle vuodelle sovittu määräraha.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Mikähän Sinun käsityksesi Mia on vanhuspalvelulakiin kirjattavasta hoitajamitoituksesta?

Tehän torppasitte asian komeasti v. 2012, kun Maria Guzenina sitä lakia uudistettaessa esitti.

Vastaukseksi ei kyllä riitä OMAVALVONTA, kuten silloin monet puoluetoverisi esittivät!

Jos esitys olisi silloin hyväksytty, olisi meillä ainakin vanhustenhoito paremmalla tolalla.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho Vastaus kommenttiin #14

Hoitajamitoituksen pitää olla asiakkaan palvelutarvetta vastaava. Jokaisella kunnalla on mahdollisuus vaatia ostopalveluiltaan haluamansa mitoitus ja myös omissa palveluissaa mitoitusta voi ja saa nostaa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #19

Niin, sopimusrikkomus on usein keveämpi asia kuin lain rikkominen. Kokoomus ei halunnut minimiä lakiin, jolloin rikkominen olisi selkeästi vakavampi asia.

Suomessa tulisi vallita tasa-arvo ja koko asian sysääminen kunnille on vastuunpakoilua.

Olet myös kritisoinut ostotoimintaa ja valvontaa. Kokoomus yhdessä muiden hallituspuolueiden kanssa vähensi mm vaatimusta kuntien asiantuntemuksesta .

Kauppalehti kertoo:

"Edellishallituksen antaman vanhuspalvelulain mukaan kunnalta edellytettiin vastuutyöntekijää hoitamaan vanhuksen asioita niin hoitoon kuin etuuksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi laki listasi ne ammattialat, joista kunnilla piti olla vanhustenhuoltoa varten erityisasiantuntemusta. Näitä olivat esimerkiksi geriatria, vanhusten lääkehoito, ravitsemus ja monialainen kuntoutus. Sipilän hallitus päätti kuitenkin kumota mainitut lainkohdat. "

Tehdyllä politiikalla ja päätöksillä on seurauksensa ja niitä näemme nyt.

Mitä veikkaat tapahtuvan ostamisen asiantuntemukselle, jos kunnissa ei ole osaamista ostettavista palveluista ja tarpeista?

Latelet nyt kaikenlaista liirumlaarumia asiakastarpeesta, mutta tehtyjen päätösten seuraukset on karusti esillä. Omavalvonta on valittu pääasialliseksi keinoksi ja sanktiot vaikkapa väärän tiedon antamisesta ovat olemattoman pienet. Joku sanoo soosoo ja jatketaan. Valvo siinä sitten toimintaa...

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho Vastaus kommenttiin #26

Sopimusrikkomus voi johtaa koko sopimuksen purkuun, jos puutteita ei ole korjattu tai vakava rike. Palveluntuottajalle on hyvin merkittävä asia, jos sopimus puretaan.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #40

Niin, menetykset ovat tällöin vain rahallisia, joka toki kokoomukselaisen näkökulmasta voi olla karua.

Kuitenkin muut lain rikkomisesta seuraavat rangaistukset ovat monen muun mielestä suurempia asioita.

Jos katsot sitten ulospäin pääkaupunkiseudulta, jossa itse olet, ja mietit pienempien paikkakuntien vaihtoehtoja vaihtaa nopeasti palveluntarjoajaa, niin realiteetit avautuvat kenties hieman toisella tavalla.

Montako sopimusrikkomusta johtaen irtisanomiseen olet nähnyt näissä palveluissa viimeisen viiden vuoden aikana?

Montako sopimusrikkomusta olet nähnyt? Kuinka usein ne on lopulta painettu villaisella?

Tarkoittaako se, että sopimukset ovat toteutuneet vai sitä, että vaihtoehdot ovat usein vähissä?

Eivätkä ne vaihtoehdot muuten paljoa laajene pienemmillä paikkakunnilla soten myötä, kun isot toimijat ajavat markkinan keskenään. Vai kuvitteletko, että Pihtiputaalla on toinen toimija valmiina odottamassa irtisanomista?

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Tilanne on osoitus siitä, että valvonta ei ole toiminut, vaikka "edunvalvoja/kanteluviranomainen on ollut vuodesta 2016 eduskunnan oikeusasiamies." Miten muka toimimattoman järjestelmän uudelleen nimeäminen mitään muuttaisi?

Käyttäjän Kirsiomp kuva

- - "Yksilö- ja ryhmävalitukset sekä tutkintamenettely

Vammaisyleissopimuksen valinnanen pöytäkirja nojalla yksittäinen henkilö tai ryhmä voi tehdä valituksen vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle kokemastaan yleissopimuksella tunnustettujen oikeuksien loukkauksesta.

Valinnaisessa pöytäkirjassa määrätään myös komitean aloitteesta tapahtuvasta vakavien ja järjestelmällisten loukkausten tutkintamenettelystä." - -

https://www.ihmisoikeuskeskus.fi/vammaisten-henkil...

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Karmaisevaa luettavaa:

"Yksityisten hoivajättien palvelukodeissa vallitsee pelon ilmapiiri"

https://hoitajat.net/ajankohtaista/yksityisten-hoi...

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Luin jutun, nämä asiat ovat olleet tiedossa jo vuosia. Minulla on tuttuja, jotka työskennelleet näissä hoivakodeissa. Ongelmana on että hoivajätit ovat ostaneet markkinoilta sairaanhoitajien ylläpitämät pienet hoitokodit, joissa hoiva oli yleensä asianmukaista. Pienet tuottajat eivät pystyneet kilpailemaan jättien kanssa.

Sama kehitys on käynnissä terveydenhuollossa, pienet lääkärikeskukset ostetaan pois ja muutamat jätit valtaavat markkinat. Kun monopoli on saavutettu, hinnat nousevat tai laatu kärsii. Varakkaat ihmiset voivat tietty aina ostaa palvelunsa ja saa siten laatua.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Ei kuulosta terveeltä, ei yksityisessä eikä julkisessa toiminnassa. Henkilöstän avoin vuorovaikutus esimiesten ja johdon kanssa on välttämätöntä, jotta epäkohdat saadaan nostettua esille ja pystyä tarttumaan niihin. Johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa väistämättä palvelujen laatuun. Jos työhyvinvointi on hyvä, myös henkilökunnan vaihtuvuus on pienempi.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Kyllä vain on räikeää hurskastelua Kokoomuksen edustajalta vanhushoidon nykytilanteen päivitely. Kokoomus nimenomaan on ajanut alaa yksityisten käsiin. Oli alunperin selvää, miten siinä käy. Pieniä yrityksiä piti käyttää kunnallisen toiminnan tukena. Niitä vain ei enää ole. Suuret kansainvaälset toimijat ovat ne ostaneet pois markkinoilta.

Esperi on vain yksi perusesimerkki toimintamallista. Varsinainen omistaja huolehtii lainajärjestelyillä siitä, että Erperi tuottaa tappiota, eikä maksa veroja. Voitot, jotka otetaan vanhusen hoitotason kustannuksella, pääomistaja kerää itselleen veroparatiiseihin. Tähän veronkiertoon, joka nykyisellään on suuryhtiöiden normaalia vorosuunnittelua, pitää puuttua. Osakeyhtiölaissa Kokoomuken käden jälki näkyy selvästi.

Vaikika veronkierto saataisiinkin kuriin, eí se takaa vanhushoidon tasoa. Sen valvontaa varten pitää perustaa vahusasiainvaltuutetun virka. Lainaus: "Kokoomus on esittänyt että jatkossa myös oikeusasiamies saataisiin valvomaan vanhusten oikeuksien toteutumista, ja sitä varten onkin jo vuodelle 2019 osoitettu resursseja." Tätä esitystä ei pidä hyväksyä. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on omat tehtävänsä, eikä niitä pidä hajottaa.

Puolueeton vanhusasiainvaltuutettu, jolle taataan riittävästi henkilöstöä valvontatehtäviin on paras ratkaisu. Yksityisten laitosten toiminnan lisäksi valvontaan pitää ottaa myös kunnat. Ei ole itsestään selvää, että kunnallinen vanhushoito aina täytää hyvän hoidon kriteerit.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Tradekan Med Groupille Esperi kuitenkin kelpasi.

Vasemmiston hallitsema sotefirma Med Group aikoo pistää "hynttyyt yhteen" kohuyhtiö Esperi Caren kanssa - tavoitteena valtakunnallinen yhteistyö

Onni-nimellä tunnettu Med Group kertoi tiedotteessaan viime lokakuussa, että se aloittaa valtakunnallisen yhteistyön ja "strategisen kumppanuuden" Esperi Caren kanssa.

https://www.talouselama.fi/uutiset/vasemmiston-hal...

https://www.verkkouutiset.fi/vasemmiston-vaaliraho...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Milainen tieto sinulla oli näistä asioista lokakuussa 2018, kun yhteistyöstä on tiedotettu ja sitä ennen neuvoteltu. Tekeekö siis yhteistyö Med Groupista jotenkin vastuullisen Esperin toimista ja olisiko pitänyt olla kristallipallo aiemmin hallussa?

Jälkiviisaus rehottaa...

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #27

Alalla toimivilla pitäisi kaiken todennäköisyyden mukaan olla, onhan siitä valitettu vuosikausia.

Toimittajalta: Tein juttua Esperin ongelmista jo 10 vuotta sitten – joko nyt on aika ottaa vanhat ihmiset vakavasti

https://yle.fi/uutiset/3-10618746

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #37

No, hanke on jäädytetty uusien tietojen valossa. Siinä lienee joku selkärangan osoitus.

https://www.talouselama.fi/uutiset/akillinen-miele...

Tradeka toimii itsenäisenä yrityksenä vaikka sillä onkin vasemmistoraha takanaan. On kummaa, että toisaalta vaaditaan politiikan pitämistä eross aliiketoiminnasta paitsi mikäli kyseessä sattuu olemaan vasemmisto. Se ei ilmeisesti saa omistaa mitään ilman, että se on ongelma.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho Vastaus kommenttiin #27

En tunne tuon kaupan yksityiskohtia enkä siinä osallisia tahoja.

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen

"Kokoomus nimenomaan on ajanut alaa yksityisten käsiin."

Vasurit aina olettvat kaiken olevan huonompaa, jos palveluja ja tavaroita tuottava toiminta on yksityisen yhtiön tuottmaa. Erityisesti jos toiminta sattuu tuottamaan voittoa - sehän on riistämistä!

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner
Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho Vastaus kommenttiin #16

Kiitos linkistä. Järkyttävää luettavaa, ja ei pitäisi olla kuvausta nykyajan Suomesta. Paljon on tehtävää. mutta kyllä kaikki lähtee siitä, että voi avoimesti keskustella tarpeista ja tuoda esille epäkohtia. Mikään ei korjaannu, jos asioista ei puhuta.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Näin se valitettavasti on. Yksityinen nähdään aina peikkona.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Kiitokset viestistäsi. Haluan korjata väitteen, että Kokoomus olisi ajanut alaa yksityisten käsiin. Kyllä ne ovat jokaisen kunnan omat kuntapäättäjät ja virkamiehet, jotka ovat päättäneet miten kussakin kunnassa hoivapalvelut järjestetään. Samaa mieltä olen kuitenkin siinä, että valvontaa pitää lisätä. Siihen tarvitaan omavalvonnan lisäksi säännöllistä ja suunnitelmallista viranomaisvalvontaa. Lisäksi oikeusasiamiehen tehtäväkenttää on suunniteltu laajennettavan vanhusten oikeuksien toteutumisen valvontaan.

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Höpö, höpö. Kun laaditaan sellaiset lait, joilla hopivapalveluja ohjataan yksityisille, niin totta kai kunnat siten toimivat, ei aivan saneluna, mutta käytännön tilanteet ajavat siihen, että kun omat voimat eivät riitä, kunta yksityistää palvelut ja välttyy ainakin lisärakentamisen kustannuksilta. Se on pakon sanelemaa lyhytnäköstä toimintaa ja tässä ovat tulokset. Eivätkö ne muka olleet ennalta odotettavissa

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho Vastaus kommenttiin #32

Voisitko täsmentää millä nykyisellä lailla toimintaa ajetaan yksityiselle? Ei nyt kannata antaa mielikuvien maalailla paikkaansa pitämättömiä asioita. Ulkoistuksia voidaan tehdä monesta eri syystä. Monessa kunnassa on haluttu täydentää julkista toimintaa yksityisten tarjoamilla palveluilla, ja joissakin kunnissa se voi olla pakon sanelema asia. Jos hankinta joudutaan tekemään pakon sanelemana, tarkoittaa se sitä, ettei kunta selviä itsenäisesti palvelujen järjestämisestä muuten kuin ulkoistamalla palvelut. Se kertoo taas siitä, että tilanne ei ole hallinnassa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #36

Minäpä heitän väliin. Suomessa ollaan nähty sotesäätönne aikana ennennäkemätön markkinoiden keskittyminen ja suurten ulkomaisten pääomasijoittajien rahoittamien terb´veysyritysten rynnistys.

Puolueesi Kokoomus lähtökohtaisesti uskoo markkinavoimien olevan oikeassa.

Ovatko markkinavoimat siis nyt yllättäen väärässä ja suunnittelemanne ratkaisu ei tarjoaisikaan niille suuria tuottoja?

Eli ulkomaisten pääomasijoittajien rahoittamat soteyhtiöt ovat ostoksilla vain sattumalta ja oikeasti kunnalliset palvelut ovatkin voittajia suunnitelmissanne.

Älä edes viitsi...

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen

Ellei valvonta ole järjestetty oikein, kamalaa jälkeä tulee joka suunnasta, oli "yksyinen tai yhteinen". Ihminen on vaan semmonen.

Vasureiden oppien mukaan entisessä Neukkulassa olisi pitänyt kaikki olla kuin paratiisissä.

Nikolle huomauttaisin, että ilman "kapitalismiä" hyvinvointiyhteiskuntaa ei olisi olemassa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Niin, Kelan hartiathan ovat leveät ja mihin se onkaan johtanut. Apua tarvitsevien taksiasiat on ollut sekaisin kuukausia ja kilpailutuksissa painotetaan hintaa aiempaa enemmän näkemättä asiakkaan etua tai edes kokonaiskustannuksia.

"Kela muutti syksyllä pöyristyttävällä tavalla sääntöjä, joilla kilpailutetaan vaikeavammaisten aikuisten ja lasten lääkinnällistä kuntoutusta. Laadun paino kilpailutuksissa pudotettiin 20 prosenttiin aiemmasta 50 prosentista. Samalla Kela jätti kokonaiskustannukset laskematta, sillä kolmen euron säästö yhdellä hoitokerralla, 360 euroa vuodessa, johtaa esimerkkitapauksessa 18 000 eurolla kasvaviin taksikuluihin."

https://www.sttinfo.fi/tiedote/kela-hukkasi-kokona...

Kelan esimerkit eivät varsinaisesti luo uskoa siihen, että keskittämällä nämä asiat automaattisesti hoituisivat paremmin.

Tuntuu ennemmin olevan kuuluisat pullonkaulahartiat kuin leveät.

Käyttäjän MattiKouri kuva
Matti Kouri

Niko!

Meidän tulee muistaa, että aikoinaan Kela perustettiin kepun (maalaisliiton) läänitykseksi. Esimerkiksi kepulaisten pääjohtajien ketju on katkeamaton.

Sen jälkeen Kela on paisunut kuin pullataikina, kun sinne on vähän kerrallaan keskitetty yhä enemmän toimintoja, jotka ei oikein mitenkään sinne edes kuuluisi.

Samanlaista pysyvää valtarakennetta kepu nyt yrittää synnyttää maakuntahallinnossa. Eikä asioiden sujuva käsittely varmaan parane!

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

KELA:n kilpailutus lääkinnällisen kuntoutuksen osalta ei ollut onnistunut. Asiakkaiden tarpeita ei kuultu riittävästi ennen kilpailutusta. Laatua olisi pitänyt painottaa enemmän ja kun on kyse vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, puhutaan ihmisten hyvin erilaisista ja yksilöllisistä tarpeista. Henkilökohtainen budjetti olisi tähän jatkossa paras ratkaisu ja valinta rekisteröidyistä toimijoista.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kela on esimerkki niistä leveistä hartioista, joista kerrot.

Tämä tapahtui teidän vahtivuorollanne ettekä tehneet mitään.

Käyttäjän AOBrusi kuva
Antti Brusi

Suora lainaus tekstistä.

"Merkittävä asia on puutteellinen palveluiden hankinta-ja kilpailutusosaaminen kunnissa. Monissa, erityisesti pienemmissä kunnissa, ei ole osaamista ja taitoa tehdä laadukkaita ja sopimusteknisesti ja sisällöllisesti laadukkaita kilpailutuksia ja hankintoja. Kun ongelmia ilmenee, huomataan sopimuksen puutteet, ja ei ole osaamista tai uskallusta puuttua tarpeeksi tiukasti sopimusrikkomuksiin."

Olet itse valtuutettu ja kansanedustaja...osaaja. Miten on oman uskalluksesi kanssa. Toki jos et ole ollut tietoinen julki tulleista asioista se on ymmärrettävää.....

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Omassa kotikunnassani esille nousseisiin epäkohtiin on puututtu ja sopimusrikkomuksiin suhtauduttu asiaan kuuluvalla vakavuudella ja ryhdytty toimenpiteisiin. Mutta itse toki toimin ison kaupungin valtuutettuna, ja osaamista sopimus-ja hankinta-asioista on isoissa kunnissa enemmän kuin pienessä kunnassa. Olen myös aiemman työni kautta osallistunut mm. kilpailutuskriteereiden ja sankitioiden laatimiseen, joten uskoakseni minulla on aika hyvä käsitys miten laajasta ja asiantuntemusta vaativista asioista kilpailutuksissa ja sopimuksissa on kyse.

Käyttäjän velitakanen kuva
Veli Takanen

Kun paljastuu, että palvelun tuottajalla on ollut henkilöstöä liian vähän, henkilöstö jakanut vääriä lääkkeitä ja hommia on johdettu satojen kilometrien päässä, on syy tämän kansanedustajan mukaan siinä, ettei kunnissa osata kilpailuttaa.

Eihän toki sillä veroparatiisisaaren yhtiöllä ole tietenkään ollut tarkoitus kuin ajatella suomalaisen vanhuksen parasta.

Älä nyt hyvä ihminen ala tässä asiassa Orpon juoksutytöksi. Ei Petteri mahdu sinun selkäsi taakse.

On aika naurettavaa edes ajatella, että nyt nähdyllä moraalilla toimiva yritys muuttaisi toimintaansa muuksi, jos sote menisi nykymuodossa lävitse.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Jos toimitaan sopimuksenvastaisesti, tulee kunnan puuttua tilanteeseen. Ja kaikissa niissä tilanteissa, jos epäkohtia nousee esille ja jotka eivät ole ammattimaisen ja hyvän hoidon laadun mukaisia.

Käyttäjän mattivillikari kuva
Matti Villikari

-> 11

Jos Takanen ostaa kelvottoman tuotteen tai palvelun, olen varma, että Takanen valittaa tai purkaa kaupan.
Ei tämän kunnissakaan pitäisi olla kovin vaikeaa ymmärtää. Kysymyksessä on tilaajan oikeus. Mielestäni tilaaja on suurempi syyllinen huonoon hoivapalveluun kuin toimittaja. Tämä todetaan kansanviisaudessakin: "Ei se ole hullu, joka pyytää vaan se, joka maksaa". Tai "sitä saa mitä tilaa".

Kun kunnilla on omaa hoivapalvelutoimintaa, sieltä voisi selvittää resurssien oikeat määrät suhteessa hodettaviin ja käyttää näitä tietoja kun tehdään sopimuksia yksityisten palvelun tuottajien kanssa.

Veroparatiisisaaret eivät mitenkään liity hoivapalvelun laatuun. Verotus on täysin oma juttunsa, ei pidä sekoittaa puuroja ja vellejä. Mitä tulee yksityisen yrityksen moraaliin, kerro onko valtion omistaman Pohjolan Liikenteen moraali parempi kuin yksityisen Koiviston Auton?

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

*YLE: Vanhustenhoidon ongelmat keskittyneet yksityisiin yrityksiin - Julkisesta puolesta tehdään selvästi vähemmän ilmoituksia:

https://yle.fi/uutiset/3-10620131

*IS:Kokoomuksen sotepiiri pyörii rahan ympärillä, kun Isoja Rahoja jaetaan:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005982131.html

*Toimittajalta: Tein juttuja Esperin ongelmista jo 10 vuotta sitten -joko NYT olisi aika ottaa vanhat ihmiset vakavasti eikä tehdä heidän kustannuksellaan raakaaa pisnestä? Tällaistako on ihmisarvo Suomessa?

https://yle.fi/uutiset/3-10618746

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Ollut jo ainakin 10 vuotta. Hups.

https://yle.fi/uutiset/3-10618746?fbclid=IwAR1rw3T...

Mutta pois se meistä että esimerkiksi kokoomusta populismista syyttäisimme.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

"Palvelukset ja laatukriteerit vain paranevat" soten myötä!

ILTALEHTI SELVITTI: Näin vanhuksia laiminlyödään yksityisissä hoivakodeissa - Aliravitsemusta, pakkomakuutusta, vaippoja vaihtamatta...

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/075e5b4c-6708-4...

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Näkyy hyvin toimivan ainakin naapurikunnassa lasten osalta tämä yksityistäminen. Leveillä harteilla varmaan mennään sielläkin ja suuren kaupungin kokemuksella ostoista.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/dee2b37d-a58...

Piiri pieni pyörii, kokoomus sinä hyörii: Luvattomia päiväkoteja Helsingissä pyörittänyt kokoomuspoliitikko on Helsingin päiväkodeista vastaavan kokoomuspoliitikon kaveri

Hups.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Ei ole hommat olleet siellä yrittäjällä hallussa, jos tällaisissa perusasioissa ei asiat ole kunnossa. En tunne asiaa sen tarkemmin, lehtitietojen varassa minäkin siltä osin.

Käyttäjän JussiVaahtikari kuva
Jussi Vaahtikari

Jos kunnille luodaan Sote:n ennakkotunnelmissa pakkorako yrittää jotenkin sementoida laitoksiaan kuntaan sen uhalla, että käteen jää vain kalliita rakennuksia ilman palveluita, niin mitähän kuntapäättäjänä tekisit? Kun on pakko toimia ennen kuin hallitus keksii vielä jotain hullumpaa, niin jää siinä kilpailutuksen nyanssit vähän heikoille.

Merkittävältä osin tämä yksityistämisaalto on hallituksen omaa aikaansaantia. Tuossa yllä olevia seikkoja mitoituksien ja osaamisen vesittämistä unohtamatta.

Satoa korjataan nyt. Toivottavasti tuo valvonta asiaan edes tulee jokin tolkku, vaikka fiksumpi katsoisi tuolta rakennusmaailmasta, miten helppoa ulkoistettuja palveluita on valvoa. Rakennuksen laatu on aika paljon helpompi valvottava kuin ihmisen terveyspalvelujen laatu. Heillä kun ei ollenkaan ole noita laatuongelmia...

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

En ole havainnut isommissa kunnissa betonoimisvimmaa. Mutta olet oikeassa että joissakin pienemmissä kunnissa siihen on menty. Tiloihin investointia tulee muutenkin harkita huolella. Usein kun rakennus on valmis, tarpeet ovatkin jo toisenlaiset. Ei ole tosiaan rakentamisen valvontakaan aina kohdillaan. Mutta joiltain kohdin voitaisiin ottaa oppiakin. Jos tilataan jotain niin pitää sitä valvoakin, oli sitten kyse putkiremontista tai ihmisten hoitamisesta.

Käyttäjän HaMi kuva
Hannu Rautomäki

Yksityinen vanhustenhoito muistuttaa ryöstönomaista toimintaa:

"Kohun keskellä olevan Esperi Caren toimitusjohtaja on tienannut miljoonia hoivayhtiön johdossa"
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005980053....

Kohun jälkeen oli näppärää irtisanoutua miljoonat mukanaan.

Käyttäjän mauritem kuva
Mauri Temisevä

Olen samaa mieltä blogistin kanssa, että nykytilanteen yksi suurimpia ongelmia on, että sotea järjestää miltei 300 kuntaa ja kuntayhtymän. Jos tämä jatkuu, kuntien into ulkoistaa palveluita vain kiihtyy. Kuntien kannalta on kyse palvelun säilymisestä kunnassa ja kiinteistöt.

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Ymmärrän kuntien huolen palveluiden säilymisestä. Mutta itse näen että tämä on tapa turvata ne palvelut sinne pieneenkin kuntaan. Teknologia ja maaílma on muuttunut. Aina ei tarvita terveysasemaa joka kylään, vaan voidaan viedä palvelua myös kotiin liikkuvilla ratkaisuilla ja osa palveluista voidaan hoitaa esim. etäyhteyden varassa. Mutta korostan ettei kyse ole siitä ettei vastaanottoja olisi, mutta maailman muuttuessa on tarkasteltava myös järkeviä tapoja toimia.

Käyttäjän mikamustonen kuva
Mika Mustonen

YLEN radio ykkösessä tänään mainittin aika tuore THL:n tutkimus, jossa hoitajamäärän alimoitoitusta oli havaittu 46 yksityisessä ja 40 julkisessa hoitokodissa. Hoitajien tyytyväisyys työoloihin on suunnilleen sama yksityisissä ja julkisissa hoitokodeissa.
Eli ei tämä homma korjaudu leimaamalla yksityisiä tuottajia. Jokainen hoitava käsipari maksaa ihan saman verran yksityisessä ja julkisessa tuotannossa. Jos ja kun tilanne halutaan korjata, yhteiskunnan on ohjattava lisää rahaa vanhusten hoitoon - tällä hetkellä päätös rahan jakamisesta vanhusten hoitoon on kuntapäättäjien vastuulla jatkossa ehkä suuremmilla harteilla.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund

Ja

Yllätys vanhuspalvelujen tutkimuksessa: yksityinen pärjää julkista paremmin

THL:n seurantatutkimuksessa yksityinen saa julkista toimijaa paremmat arviot lähes kaikilla laatumittareilla.

Tutkimuksen mukaan henkilöstön osaaminen arvoitiin yksityisellä puolella paremmaksi muun muassa kivun hoidossa, ravitsemuksessa, kaatumisten ehkäisyssä, saattohoidossa ja lääkehoidossa. Esimerkiksi henkilöstön osaamisen kivun hoidossa arvioi hyväksi 80,4 prosenttia yksityisellä puolella ja 68 prosenttia julkisella puolella.

Asiakkaan hoidon laatua ja saatavuutta arvioitaessa asiakas sai yksityisellä puolella päättää julkista paremmin ylösnousu- ja nukkumaanmenoaikansa, ruokailuaikansa ja peseytymisaikansa. Yksityisellä puolella esimerkiksi 50,4 prosenttia vastasi, että asiakas pääsee riittävästi ulkoilemaan, kun julkisella puolella luku oli 28,3 prosenttia.

https://www.verkkouutiset.fi/yllatys-vanhuspalvelu...

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

THL "tutkimukset"vakuuttavat aivan yhä paljon kuin Mehiläisen palvelukseen siirtyneet sikapiikkifirman ent.duunarit. 2018(taas kerran)myydyn suomalaista suloista nimeä kantavan Mehiläisen johtajistoon kuuluvat omistajat. Yhtä uskottavia siellä ovat tosin verorahoilla toimivan sitra-sijoittajankin ent.työntekijät,joiden aputoimilla on suomen huostabisnekseenkin saatu lisää välineitä lasten huostaamiseksi kotoaan.

Mehiläistä ,joka 2006 kehui lisäävänsä huostabisneksiään "koska helppoa ja kannattavaa bisnestä"Tottakai on ,kun asiakkaat puolustuskyvyttömiä ja heikkoja.

Ei jatkoon.

Käyttäjän seijalund kuva
Seija Nylund Vastaus kommenttiin #54

Entä Tilastokeskus?

THL on yksi Suomen tilastoviranomaisista.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Hoivajättien kuten Humanan ja Coronarian fuusiot ja kasvava vaikutusvalta yhdistettynä kyseenalaiseen lainsäädäntöön ja politiikkaan saattavat olla huutolaisyhteiskunnan loppusilaus.

Suomeen 71 miljoonalla uusi hoivajätti: lapsi-, lääkäri-, vanhus- ja turvapaikanhakijabisnes yhdistyvät Humanan Coronaria-kauppojen myötä

https://www.lokakuunliike.com/ll-uutiset/suomeen-7...

Yksi ja sama yrittäjä voi tarjota ensin huolikoulutetut, firman lastensuojelupalveluihin ohjaavat lääkärit, psykiarit ja terapeutit, tarjota jopa 1000000 euroa per lapsi maksavaa huostaanottoa pohjustavina "avohuollon tukina" perhetyötä, perheterapiaa ja perhekuntoutusta, tuottaa vallan 3-jako- oppia loukkaavina asiantuntijapalveluina puolueelliset vanhemmuudenarvioinnit, olosuhdeselvitykset, MIM- vuorovaikutusarvioinnit, lastensuojelun sosiaalityöntekijän palvelut, perhearvioinnit, lapsioikeudelliset palvelut, valvomattomat sijaishuoltopaikat, nuorten yhteydenpidon läheisiinsä estävät "valvotut tapaamiset ", "mukautetun opetuksen ja koulutukipalvelut" ja jälkihuollon palvelut.

Kun nuoren lähisuhteet, mielenterveys ja koulutuspolut on näiden helposti miljoonan veronmaksajille maksavien toimien seurauksena tuhottu, sama yritys voi alkaa rahastaa yhteiskuntaa "kuntoutuksella", vankiloiden keikkalääkäreillä ja asumis-, päihde- ja mielenterveyspalveluilla.

Asiakasta voidaan pyöritellä valvomattomissa ja toimimattomissa "palveluissa" koko aikuisikä ennen siirtoa vankilaakin kehnompiin yksityisten hoivajättien "vanhuspalveluihin." Asiakkaan aiempaa turvautumista lastensuojeluun käytetään asiakkaan mahdollisten lasten huostaanottoperusteena.

Veronmaksajien rahoilla pyörivä asiantuntijoiden ammatillinen edunvalvonta ja ravintoketju hyödyttää kaikkia muita palvelujärjestelmätoimijoita paitsi asiakkaita ja veronmaksajia.

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/740394-s...

"Sillälailla... lisää monopoleja ja kartelleja alalle. Kyllä veronronmaksaja saa taskujaan tyhjennellä. Vanhukset paskavaipoissaan nälkää nähdä"(mielipide)

Ja perheet lapsiaan salakuljettaa ulkomaille ennenkuin huostamafian sosioopaatit iskevät perheeseen kiinni ja laittavat koko porukan huostayksikköön.

Menneillä ja nykyisillä ajoilla on jotakin yhteistä: poliittinen tahto tukea lasten siirtoa kodeistaan.
Sisällissodan jälkeen 1918 yhä useampia lapsia koetettiin seuloa järjestelmän asiakkaiksi, ja sosiaalihallitus
organisoi kampanjan sijaiskotien löytämiseksi lähinnä vakavamielisistä maanviljelijäperheisistä Pohjanmaalta.
Sijoitustoimintaa on haluttu tehostaa voimakkaasti myös 2000-luvulla, joskaan sijaisperheiden rekrytointi ei ole vieläkään tuottanut toivottua ulosta aktiivisesta kampanjoinnista huolimatta.

Sen sijaan sijaishuollossa on lisääntynyt laitoshuollon ja ammatillisten perhekotien tarjonta. Yksityisten lastenkotien määrä on vähintään kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Sijaishuollon laitosyksiköistä noin 80 prosenttia on jonkin muun kuin valtion tai kunnan ylläpitämiä.

Mediassa on viime vuosina nostettu esiin useita kaltoinkohtelutapauksia sijaishuollossa: lapsen alastiriisuttamista lastensuojelulaitoksessa, lapsen nöyryyttämistä lastenkodissa, lapsen eristämistä koulukodissa, lapsen seksuaalisista hyväksikäyttöä sijaisperheessä, lapsen pahoinpitelyä sijaisperheessä, lasten kyseenalaisia sijoitusperusteita... Lapsen väkivaltakokemuksista sijaishuollossa on myös julkaistu tutkimus. Parhaillaan STM selvittää sijaishuollon menneisyydessä tapahtuneita kaltoinkohtelutapauksia.

SDP:n Guzeninan yrity storpattiin isokenkäisten toimesta kun hän yritti huostabisnekseen puuttua,ennen sen tuomista suomalaiseen yhteiskuntaan osaksi normikäytäntöjä lastensuojeluun,josta tehtiin liiketoimintaa lakien avulla.Sensuuri onkin lahjakkaasti estänyt perheiden ja heidän lastensa äänet julkisuudessa ,eivätkä he ole missään kohtaa asiantuntijoita omissa asioissaan ,vaikka niin yritetään mainostaa mediassa,kun sosiaalityöntekijöitä ja muuta sisäpiirien porukkaa bisneksestä pidetään kokemusasiantuntijoina heidän sijastaan.

Käyttäjän hannakaisalahde kuva
Hanna-Kaisa Lähde

Herää myö kysymys yksityisten palveluntarjoajien johtajavalinnoista. Julkisella puolella hakuprosessin on oltava avoin, hakijoilta edellytetään tiettyä tessin mukaista koulutusta ja ansiovertailut ovat hakijoille julkiset. Miten mahtaa yksityisellä puolella asian laita olla?

Lisäksi nyt vaolmisteilla olevaan sotelakipakettiin tulisi kiireen vilkkaa saada samanlainen kirjaus, kuin perusopetuslaissa, että palvelua voi tuottaa vain voittoa tavoittelematon taho.

Käyttäjän mikamustonen kuva
Mika Mustonen

Yksityisellä puolella johtajavalinnat tehdään aivan varmasti vähintään yhtä huolella kuin julkisella - väittäisin jopa paremmin, koska ns. 'omat rahat' ovat siinä kyseessä. Hakuprosessi on avoin - pannaan ilmoitus avoimesta työpaikasta lehteen. Jokainen voi yrittää.

Jos (ja usein kun) yksityinen toimija tuottaa palvelun 10 % tehokkaammin kuin julkinen, saadaan samalla rahalla yhtä kustannustehokas lopputulos, vaikka yksityiselle jäisi voittoa se 10 %. Lisäksi yksityinen hoitaa tarvittavat investoinnit ilman veronmaksajien rahaa ja maksaa mm. arvonlisäverot ja tulosverot, joita julkinen ei maksa.

Juha Heikkinen

Täsäkin vastuuta sysätään kuntapäättäjien syyksi niin minun on nyt kysyttävä lääkäri Laiholta: kuka voitti kuntavaalit 2017?

Käyttäjän MiaLaiho kuva
Mia Laiho

Päätöksiä kunnissa tehdään yhteistyöllä. Kuntavaalien tuloksesta ei voi suoraan vetää johtopäätöksiä. Kunnissa eri pUolueiden on sovittava linjauksista kaupunginhallituksessa, ja lautakunnissa. Ei siis ole ns hallituskokoonpanoa kuten valtakunnan politiikassa, vaan asiat on kyllä aina linjattava eri puolueiden välillä ja päätettävä. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa oli pitkään demari puheenjohtajana, ja nykyisellä kaudella on vihreät. Espoo, jossa itse olen kuntapäättäjänä, ostopalveluista on käytetty jo pidempään ja tehty sitä hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ongelmiakin on ollut, mutta niihin on tiukasti puututtu, ja sopimus- ja hankintaosaamista on isommassa kaupungissa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset